محصولات

صفحه اصلی/محصولات
 • سیستم اینترکام یا ایستگاه تماس سیستم اینترکام یا ایستگاه تماس

  محصول جدید نویمن الکترونیک تجهیزات SIP IP مجهز به مدار مجتمع جدید ما با ماژول اضافی برای استانداردهای بی سیم LTE 4G است که از اواسط سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار خواهد گرفت.

  این تجهیزات را می توان در خودروهای اورژانس ، اطلاعات و نیز آسانسور نصب کرد.

 • سیستم پیجینگ paga سیستم پیجینگ paga

  محصول جدید نویمن الکترونیک تجهیزات SIP IP مجهز به مدار مجتمع جدید ما با ماژول اضافی برای استانداردهای بی سیم LTE 4G است که از اواسط سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار خواهد گرفت.

  این تجهیزات را می توان در خودروهای اورژانس ، اطلاعات و نیز آسانسور نصب کرد.

 • emergeny call emergeny call

  محصول جدید نویمن الکترونیک تجهیزات SIP IP مجهز به مدار مجتمع جدید ما با ماژول اضافی برای استانداردهای بی سیم LTE 4G است که از اواسط سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار خواهد گرفت.

  این تجهیزات را می توان در خودروهای اورژانس ، اطلاعات و نیز آسانسور نصب کرد.