با اتصال سیستم اعلام حریق به سیستم پیجینگ می توان بخشهای دیگر ساختمان را با اولویت بندی تخلیه نمود.